Rabbinic Board

Kosher Miami, The Vaad HaKashrus of Miami-Dade, is the premier hashgacha service in Miami-Dade county.  Kosher Miami certifies both retail establishments and commercial factories.

VKMLogoFINAL

The following local Rabbis serve on the Rabbinic Board:

Rabbi Amram Amsalem
Rabbi Hershel Becker
Rabbi Daniel Elgad
Rabbi David Elmaleh
Rabbi Yisroel Ephrati
Rabbi Yisroel Frankfurter
Rabbi Yosef Galimidi
Rabbi Yehuda Leib Gertner
Rabbi Yaacov Gross
Rabbi Moshe Gruenstein
Rabbi Yonasan Horowitz
Rabbi Gavriel Koskas
Rabbi Dovid Lehrfield
Rabbi Avishai Levy
Rabbi Binyomin Luban
Rabbi Moshe Matz
Rabbi Rafael Muratov
Rabbi Yosef Oziel Z”L
Rabbi Dovid Schoen
Rabbi Ephraim Shapiro
Rabbi Aron Dovid Singer
Rabbi Yehoshua Sova
Rabbi Yitzchak Tennenbaum
Rabbi Ariel Yeshurun

KDM LOGO FINAL

The following local Rabbis serve on the Rabbinic Board of KDM:

Rabbi Amram Amsalem
Rabbi Hershel Becker
Rabbi Daniel Elgad
Rabbi Yisroel Ephrati
Rabbi Yehuda Leib Gertner
Rabbi Yaakov Gross
Rabbi Moshe Gruenstein
Rabbi Yonasan Horowitz
Rabbi Gavriel Koskas
Rabbi Dovid Lehrfield
Rabbi Avishai Levy
Rabbi Binyomin Luban
Rabbi Moshe Matz
Rabbi Rafael Muratov
Rabbi Yosef Oziel, ZT”L
Rabbi Dovid Schoen
Rabbi Ephraim Shapiro
Rabbi Aron Dovid Singer
Rabbi Yehoshua Sova
Rabbi Ariel Yeshurun